PDF Export

Archeostezka v Dolních Věstonicích

Title: Archeostezka v Dolních Věstonicích
Description: Archeostezka se na nachází mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem. Tvoří ji osm panelů, z nichž některé představují světoznámé lokality z doby lovců mamutů, kteří žili na svazích Pálavy před více než 20 000 lety. Právě odsud pocházejí nejstarší doklady o znalosti technologie pálení hlíny a výroby textilu na světě. Další panely se věnují památkám z doby římské a období Velkomoravské říše. Texty jsou doplněny mnoha fotografiemi unikátních nálezů a plány a mapami z archeologických výzkumů. Dávnou historií kraje provází archeostezka s osmi panely, z nichž některé představují světoznámé lokality z doby lovců mamutů, kteří žili v okolí Dolních Věstonic a Pavlova před více než 20 000 lety. Právě odsud pocházejí nejstarší doklady o znalosti technologie pálení hlíny a výroby textilu na světě. Další panely se věnují památkám z doby římské a raného středověku. Texty jsou doplněny mnoha fotografiemi unikátních nálezů a plány a mapami z archeologických výzkumů. Archeostezka - informační panely 1. Dolní Věstonice - Nad cihelnou - sídliště paleolitických lovců, místo nálezu trojhrobu 2. Dolní Věstonice - Rajny - sídliště s doklady nejstaršího osídlení regionu 3. Dolní Věstonice - Absolonova stanice - místo nálezu Věstonické venuše 4. Pavlov - sídliště s nálezy dokladů o nejstarší výrobě textilu na světě 5. Po stopách střetu dvou civilizací - kultura Germánů a Římanů na jižní Moravě 6. Slovanské pohřebiště Dolní Věstonice - Na pískách - téměř 2000 hrobů s doklady o životní úrovni obyvatel 9.-11. století 7. Slovanské hradisko Dolní Věstonice - Vysoká zahrada - Strachotíngrad - opevněné hradisko se základy kostela, nálezy dokladů pobytu vyšší společenské vrstvy 8. Velkomoravské hradisko Petrova louka u Strachotína -  opevněné útočiště, jehož osídlení pokračovalo po i zániku Velké Moravy až do 14. století
E-mail: rmm@rmm_cz
Web URL: www.rmm.cz
Contact person:
Phone: 519 309 019
Phone: 519 510 532
Fax: 519 309 030
Address: Dolní Věstonice
GPS: 48°53'17.460"N 16°38'35.540"E
Opening hours:
Image
Navigate

Go to article